Svar på fråga 3

Svar:
- Judas fick en stor summa pengar av prästerna. Han var också besviken på att Jesus inte visade sig vara den kung som Judas hade hoppats på. Dock ångrar sig Judas efteråt.