Sollentuna kyrkas nya orgel

Den nya orgeln är helmekanisk och byggd av Andreas Metzler Orgelbau AG i Schweiz. Här kan du läsa om hela projektet från idé till färdig produkt.

Läs orgelbroschyren här

Mer fakta och information om orgeln kan du inom kort ta del av i en broschyr som kommer finnas här.

Varför ny orgel?
Fröet till Sollentuna kyrkas nya orgel föddes ur ett förslag från organisten Ania Proskourina, till dåvarande kyrkoherde Anders Roos i Sollentuna församling år 2008. 

En så stor församling borde ha åtminstone en riktigt bra piporgel.

Caroline Krook, Biskop emerita

Året därpå i samband med en biskopsvisitation luftade biskop Caroline Krook spontant sin åsikt i ärendet: ”en så stor församling borde ha åtminstone en riktigt bra piporgel”. Följden blev en förberedelsegrupp och ett fullmäktigebeslut om att årligen spara penar till en ny orgel, till dess att man fått ihop 5 miljoner kronor.

Då Lasse Svensson tillträdde som kyrkoherde 2014, tog han över ansvaret och gjorde en omstart av orgelprojektet. Grundfrågor som status och behov definierades och man enades om att den nya orgeln skulle i sin disposition (storlek och typ av stämmor) vara sådan att den dels på ett gott sätt kunde beledsaga församlingens sång, dels vara följsam i gudstjänstens liturgiska moment, men även vara brukbar för solistiskt orgelspel. 

En orgel som helt enkelt kunde ge Sollentuna kyrka de bästa förutsättningarna för ett rikt orgelliv. 

Nya orgeln
Till Sollentuna kyrka beslutar man sig för en så kallad helmekanisk orgel. Det innebär att allt som organisten utför vid spelbordet överförs med ren mekanik. Orgeln är alltså helt fri från moderna digitala eller elektromekaniska hjälpmedel och servoanordningar. 

Den helmekaniska orgeltypen utgör det klassiska sättet att bygga orglar sedan århundraden, och blev också igen – efter en kortare period med pneumatiska system under 1900-talets första hälft – det traditionella byggnadssättet i Skandinavien från cirka 1950 och framåt. 

Orgelbyggaren Andreas Metzler Orgelbau AG i Schweiz
Med hjälp av namnkunniga i branschen och församlingens musiker påbörjades därefter arbetet med att hitta och välja en passande orgelbyggare. Efter ett gediget undersökande arbete med bland annat studieresor och provspelningar, föll valet slutligen på den internationellt mycket välrenommerade firman Metzler Orgelbau AG i Schweiz, vars orgelbyggarkonst anses för närvarande vara bland det bästa som presteras i Europa.