Foto: Magnus Aronsson

Samtalsforum - öppna samtal om livet

Denna termin använder vi oss av våra livsberättelser. Vi träffas till samtal - i all enkelhet, men på allvar.

Denna termin använder vi oss av våra livsberättelser.
Vi träffas till samtal - i all enkelhet, men på allvar. I fokus är
livsfrågor, t ex frågor om mening, värde och gudstro. Vi delar
våra livsberättelser med varandra. Vi möts i respekt för
varandras olikheter, och med ett intresse att växa.
När:
Sju onsdagskvällar kl.18.45-20.30:
22/1, 5/12, 19/2, 11/3, 18/3, 1/4 och 15/4.
Var:
St. Larsgården (Prästgårdsvägen 4 vid Sollentuna kyrka).
Info och anmälan:
Dag Bjärnhall, präst, 070-202 73 61,
dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se

Drop-in under terminen är möjligt, men ring gärna i förväg