Samtal och närhet hittar nya vägar

– Även om vi nu måste hålla distans, kommer vi varandra närmare, säger Lasse Svensson, kyrkoherde i Sollentuna församling. Nu sker kontakten med människor via telefonsamtal, SMS, livesändningar och sociala medier.

 

Känner man oro, kan man ringa en präst eller en diakon och prata. Sollentuna församling förmedlar också kontakt med goda krafter som erbjuder hjälp med att handla.
När man vill prata med någon kvällar och nätter, kan man ringa eller chatta med jourhavande präst.
– Jag säger ofta till oss präster och diakoner att jag vill att vi doftar tid. Att de vi möter får en känsla av att vi har tid att prata och lyssna, säger Lasse Svensson.
–Vi har fått ta en paus i många av våra verksamheter på grund av coronaviruset. Vi hjälps åt med att hjälpa dem som har det svårt. Jag vet att diakonerna har bra kontakter med många av dessa. Det finns en beredskap för samverkan med andra goda krafter och organisationer, bland annat Röda Korset.

Sollentuna församling har på vissa områden ställt om arbetet. Ett exempel är församlingens andakter och musik som man nu kan ta del av via sociala medier. Det ger möjligheten att känna igen sin kyrka, präst och musiker även om man inte befinner sig på platsen.
Ett annat exempel är att diakonernas bönegrupp ställer om, nu delas böneämnena med SMS i stället.

Församlingens gudstjänster fortsätter, men de är lite annorlunda. Man tar inte i hand under fridshälsningen och man håller ett fysiskt avstånd till prästen som delar ut nattvarden. Två av gudstjänsterna under påsken firas utomhus, bland annat en av långfredagens gudstjänster och annandagens Emmausvandring. Även begravningsgudstjänster kan komma att genomföras utomhus.
– Inom församlingen, bland våra medarbetare, är vi på väg att lära att detta som inte är vardag, är vardag, avslutar Lasse Svensson.
Erik W Graver