Nu har Swishpolletten trillat ner i Sollentuna församling 

När allt färre kyrkobesökare använder kontanter och kollekten samlas in via några snabba knapptryck på mobilen, förloras något viktigt i gudstjänsten. Därför har nu Sollentuna församling infört Swishpolletter. 

Under förra året samlades nästan en halv miljon kronor in via kollekter i Sollentuna församling. Men kollekt handlar, trots namnet, inte bara om en insamling. 
- Allt sedan tidernas begynnelse har människan offrat till Gud. Från början var det djuroffer medan vi i vår tid offrar böner, sånger, altarblommor och inte minst kollekten. Men kollekten är inte enbart en pengainsamling till ett viktigt ändamål utan en del av gudstjänstens liturgi. När en då sitter på en gudstjänst och vinkar lite pliktskyldigt med telefonen för att markera att en swishat kollekten medan håven passerar, så tappas en viktig del av församlingens gemensamma gudstjänstordning, säger Erik Ringheim, präst i Sollentuna församling. 

Sedan årsskiftet har Sollentuna församling därför infört ett nytt system med polletter som kan stoppas i kollekthåven. Polletterna är försedda med en QR-kod, genom vilken en valfri summa - utifrån situation och möjlighet -  kan swishas till dagens kollekt. 

- Detta gör att både den som väljer att ge kontanter och den som ger digitalt kan låta sin gåva bli framburen till altaret.  

Idén till Swishpolletterna kommer ursprungligen från kyrkvärdarna i Uppsala som liksom Sollentuna församling upplevde att gåvan blev osynlig när den var kontantfri och kollekthåven förblev tom.  

- Efter att jag såg polletterna för första gången i Uppsala domkyrka i höstas, presenterade jag den för kollegorna som höll med om att det kunde vara en möjlighet även för oss. Vi valde att ta fram en färg för respektive kyrka i vår församling. Det digitala är en omställning i hur kollekten tas upp men det ger också möjligheter, avslutar Erik Ringheim. 
 
Så här fungerar det: 

  • Ta en pollett när du går in i kyrkan
  • Swisha valfritt belopp via QR-koden
  • Stoppa polletten i kollekthåven
  • Kollekthåven bärs fram till altaret för välsignande och för att bringa nytta i världen 

Fakta insamling 2022: 

Mer än 600 000 kronor samlades in för att hjälpa andra 

Under förra året samlades nästan en halv miljon kronor in via kollekter i Sollentuna församling. Därutöver har församlingen mottagit ytterligare gåvor på drygt 50 000 kronor samt drygt 90 000 kronor i övriga insamlingar. Totalt har således Sollentuna församling, genom medlemmars och kyrkobesökares generositet, skänkt inte mindre än 621 100 kronor till såväl lokala och regionala ändamål som nationella och internationella.