Nu är alla röster räknade

I Sollentuna blev POSK störst med 45,54 % av rösterna, Arbetarpartiet Socialdemokraterna fick 22,07 % och Borgerligt alternativ blev den tredje största nomineringsgruppen med 14,6 procent. Här hittar du resultaten till valen till Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

Genon att följa denna länk denna länk får du en överskådlig vy över resultaten i årets kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Sollentuna.

Till vänster om fliken Kyrkofullmäktige ligger flikarna Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet (nationell nivå). 

Vid årets val röstade 22,83  % av de röstberättigade, vilket är 2,29 procentenheter mindre än valet 2017, då valdeltagandet hamnande på 25,12 %. I valet till Kyrkomötet deltog 17,45 %, en tillbakagång om 1,63 procentenheter från valet i 2017, då 19,08 % av de röstberättigade deltog. 

Valdeltagandet i Sollentuna församling ligger dock högre än genomsnittet i Stockholms stift. Valdeltagandet i stiftets pastorat och församlingar hamnande i år på 20,30 % vilket är 2,57 procentenheter lägre än i valet 2017, då 22,87 % av de röstberättigade deltog i valet. 

Kyrkovalets tre nivåer

När vi röstar i kyrkovalet, väljer vi till kyrkofullmäktige på lokal nivå, stiftsfullmäktige på regionalt nivå och kyrkomötet på nationellt nivå. Läs mer här!

Nomineringsgrupper i Sollentuna

Här hittar du en presentation av nomineringsgrupperna som ställde upp i Kyrkovalet i Sollentuna församling och deras ståndpunkter i viktiga frågor, samt kontaktinformation till gruppernas ordföranden.

Valnämnden

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen.