Kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september är det kyrkoval igen. Då väljer vi vilka som ska styra kyrkan. Men redan den 4 september startar förtidsröstningen. Alla som har fyllt 16 år får rösta. Vill du bli valförrättare? Här hittar du mer information.

Denna sida uppdateras löpande. Sidan kommer också att uppdateras med information om valllokaler, datum, tider samt hur, var och när man kan förtidsrösta.  

Valet handlar om vilka som ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i Svenska kyrkan de kommande fyra åren, både i din församling och för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra och vad ska kyrkan satsa på?

Vem kan rösta?
Du som är medlem i Svenska kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 16 år är välkommen att rösta i kyrkovalet.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i Sollentuna. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Valnämnd
I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen.
Valnämnden utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.

Nomineringsgrupper
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Det är grupper eller sammanslutningar som formerats för att delta i kyrkovalet och som du kan lägga din röst på. Det är också möjligt att personrösta - upp till tre personer på en valsedel. Nomineringsgrupper i Sollentuna församling:

Polistisk obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Ordförande: Kristofer Runow
kristofer@runowmedia.se
kristofer.runow@svenskakyrkan.se

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
Ordförande: Lilian Lama
lilian.lama@svenskakyrkan.se


Borgeligt alternativ (BA)
Ordförande: Marie Hård 
marie.hard@svenskakyrkan.se

Centerpartiet (C)
Ordförande: Bernt Josephson
ino@bjforlag.se
bernt.josephson@sollentuna.se

Sverigedemokraterna (SD)
Ordförande: Peter Berggren 
peter.berggren@sollentuna.se
peter.berggren@svenskakyrkan.se

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
Ordförande: Britt-Marie Lindberg 
brittmarilindberg44@gmail.com
britt-marie.lindberg@svenskakyrkan.se

Frimodig kyrka 
Ordförande: Fredrik Ehmer
fredrik.ehmer@gmail.com

Vallokaler
I Sollentuna församling har vi följande vallokaler:
1. St Larsgården (Valdistrikt 1)
2. Runanskolan (Valdistrikt 2)
3. Edsbergskyrkan (Valdistrikt 3)
4. Häggvikskolan (Valdistrikt 4)
5. Turebergsskolan(Valdistrikt 5)
6. Turebergskyrkan (Valdistrikt 6)
7. Kärrdalskolan (Valdistrikt 7)
8. Kummelby kyrka (valdistrikt 8)

Vill du bli valförrättare?
Vi söker fler valmedarbetare och hoppas att du tycker att det är roligt, lärorikt och givande att gemensamt bidra till valarbetet på valdagen och i förtidsröstningen. Ta kontakt med valsamordnare Susanne Davidson, 072-724 32 11, susanne.davidsson@svenskakyrkan.se om du vill bli valförättare!
Här hittar du mer information.

Läs mer om Kyrkovalet här

Önskar du att kandidera eller bilda en ny nomineringsgrupp?

Nomineringsgrupperna registrerar sina kandidater mellan 9 mars och 15 april. Nya nomineringsgrupper kan registreras under samma period. Du hittar mer information här