Förtroendevalda Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

    Ledamöter

  • Per-Åke Jonsved(POSK)

    Per-Åke Jonsved(POSK)

    Svenska kyrkan Sollentuna

    Förtroendevald, Kyrkorådet ersättare, Kyrkofullmäktige, Sollentuna kyrkas distriktsråd, Kyrkorådets begravningsutskott