Centerpartiet

Centerpartiets tre viktigaste frågor är: "att kyrkan ska vara en trygg plats i samhället som är öppen för alla, oavsett kulturell, ekonomisk eller etnisk bakgrund. Att Sollentuna församling ska ges förutsättningar att bedriva ett aktivt socialt arbete med uppsökande och generös diakoni. Att den omfattande kör– och musikverksamhet som vuxit fram och fått en betydande plats inom Svenska kyrkan i Sollentuna är del i en folkrörelse som ska stödjas och utvecklas ytterligare."

I Kyrkportens valextra med utdelning 4 september fick varje nomineringsgrupp möjlighet att presentera sig. Här kan du läsa en längre version av Centerpartiets presentation. Du hittar kontaktuppgifter till denna nomineringsgrupp längst ner på sidan.

Vad skulle ni vilja utveckla i sollentuna församling och varför?
Kyrkan behövs mer än någonsin nu i tider av tilltagande våld, otrygghet, flyktingkriser, social oro och klimatkriser. Centerpartiet vill bidra till att Kyrkan är en trygg plats i samhället som välkomnar alla. Vi vill se en modern folkkyrka som präglas av hög tillgänglighet, delaktighet, respekt och glädje och som är lättillgänglig och öppen för alla. Centerpartiet ska vara de enskilda medlemmarnas självklara röst och arbeta för att väljarnas möjligheter att påverka kyrkan förstärks. Vi vill bidra till en aktiv kyrka som finns till hands i livets alla skeden – såväl i vardagens helg och glädje, som ett stöd i svåra stunder, kriser, sorg och katastrofer. Fortsatt fokus ska sättas på Kyrkans kulturliv. Musik, bildkonst, dans, teater, litteratur och övrig kultur berikar. Den omfattande kör– och musikverksamhet som vuxit fram och fått en betydande plats i Sollentuna är del i en folkrörelse som ska stödjas och utvecklas ytterligare. 

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med under nuvarande mandatperiod
Centerpartiet har bidragit till ökad tillgänglighet av kyrkoverksamheten, bland annat genom att verka för utveckling av digitaliseringen av olika verksamheter, vilket medfört positiva resultat för många församlingsbor under pandemin. Vi har medverkat till att delar av församlingens verksamhet blivit fysiskt mer lättillgänglig, bland annat genom renoveringen av Sollentuna kyrka – som anpassats genom olika byggnadstekniska åtgärder.

Hur kan Sollentuna församling vara relevant för människor i Sollentuna?
Kyrkan ska utvecklas och tidsanpassas, samtidigt som den tillvaratar och bevarar starka traditioner. Den ska fortsatt vara en plats som berör, där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. För Centerpartiet är det självklart att stärka det lokala engagemanget i församlingen och att förvalta kyrkan på ett långsiktigt socialt, ekologiskt, och ekonomiskt hållbart sätt.

Vilken är er hjärtefråga?
Diakoni och socialt engagemang. Sollentuna församling ska ges förutsättningar att bedriva ett aktivt socialt arbete, med uppsökande och generös diakoni. Vår sociala omsorg om människor kan ske på samhällets uppdrag som utförare eller som en kraft som tar vid när samhällets ansvar upphör eller resurserna sviker. Centerpartiet arbetar för att utveckla diakonin och stärka kontakterna mellan kommunen, kyrkan och andra ideella frivilligorganisationer. Tillsammans kan vi bidra till att bryta utanförskapet, skapa trygghet och se till att hjälp och stöd når fram till de som verkligen behöver det. Vi vill se en kyrka med ett starkt engagemang för solidaritet mellan människor. Både i Sverige och i andra länder. Självklart tar vi avstånd från rasism och främlingsfientlighet. 

Hur vill ni hjälpa människor att leva var dag med gud?
Genom att ständigt välkomna alla och envar till våra olika aktiviteter i församlingen, oavsett kulturell, ekonomisk eller etnisk bakgrund, vid tidpunkter som passar just dem. Utan att vara påtvingande eller krävande, men toleranta, förstående och inbjudande.


KONTAKTUPPGIFTER

Webb: www.centerpartiet.se/kyrkovalet-2021
Kontaktperson: Bernt Josephson
bernt.josephson@svenskakyrkan.se
070–663 61 51