Besök Silverdals griftegård

Missa inte Garnisonskyrkogården, konstverket Skeppet och Sollentunas störst lärkträd.

Fakta Silverdals griftegård

Besöksadress:
Sollentunavägen 19
Tfn: 08-505 513 00

Silverdals griftegård

Om kyrkogården
Den 18 oktober 1914 invigdes Garnisonskyrkogården i Silverdal. Garnisonskyrkogården ägdes av Stockholms garnison. Under perioden 1914–1922 skedde 120 gravsättningar, därefter avtog användningen av kyrkogården. Senast det var en gravsättning i militär regi var 1951. Det finns fortfarande platser kvar på garnisonsdelen och det är chefen för Livgardet som kan begära gravsättning för avlidna som har tillräcklig anknytning till Stockholm garnison. Totalt finns det idag drygt 140 gravar på den militära delen. På griftegården finns ca 2 700 kistgravar och urngravar samt en minneslund som anlades 1973 och byggdes om 2006. I minneslunden finns ca 3 000 gravsatta. Det finns också kvarter för askgravplatser. där respektive gravsatt markeras med en namnskylt.

Muslimskt gravkvarter
Fr o m 1 november 2017 finns ett muslimskt gravkvarter med plats för ca 125 gravar. Alla gravarna kommer att vara orienterade så att om den avlidne ligger på sin högra sida kommer ansiktet att vara vänt mot Mecka.
Där finns också en ceremoniplats med tre granitblock för placering av kistan där de anhöriga kan samlas och ta farväl. Gravarna kommer endast att upplåtas till folkbokförda (eller om man tidigare varit folkbokförd en längre tid) i Sollentuna.

 

De mest kända gravarna på Silverdals griftegård är Harry Martinssons och Ted Gärdestads.

Missa inte
Konstverket Skeppet som finns utanför Silverdalskapellet. Det är konstsmeden och sollentunabon Gunnar Bengtsson som efter
ritning av stadsbyggnadschefen i Sollentuna Lars Knape gjort konstverket. Lars Knape är tillika arkitekt till både griftegården och
kapellet. Skeppet symboliserar bland annat hemkomsten från en orolig seglats på livets upprörda hav. 
Garnisonskapellet från år 1923 ritat av arkitekt Erik Josephson. Stilen är nationalromantisk med drag av en medeltida kyrka.
Kapellet användes för begravningar fram till 1969, då Silverdalskapellet stod färdigt. Numera används Garnisonskapellet till andakter och mötesplats i samband med urnnedsättningar.

Den 14 september 1969 invigde biskop Helge Ljungberg det nyuppförda Silverdalskapellet på Silverdals griftegård. Ett annorlunda kapell som passar till både dop, begravning och konserter.

Här finns också Sollentunas största lärkträd, trädet mäter 290 cm i stamdiameter.

Läs mer om begravning