Foto: Arne Hyckenberg

Hemmakonfa

En mindre grupp som träffas på hemmaplan i församlingshemmet. Vi stämmer av tillsammans vilka tider och dagar som passar bäst.

2021/2022 kommer vi ha en mindre grupp som träffas på hemmaplan i församlingshemmet. Vi stämmer av tillsammans vilka tider och dagar
som passar bäst. Om vi vill åker vi på ett kortare läger tillsammans under våren.

Uppstart sker i slutet av november 2021. Konfirmation 31 maj kl 11.00 i Uppenbarelsekyrkan.

Anmälan anmälan öppnar tisdag 1 juni kl. 09.00
Obs! begränsat antal platser

 

Frågor

Karin Aldén

Karin Aldén

Saltsjöbadens församling

Präst

Mer om Karin Aldén

Föräldraledig till och med 31 december 2021

Om konfirmation

Vanligtvis konfirmeras man under det läsår som man går i åk 8, eller det år då man fyller 14 eller 15. Om du går i 9:an eller är äldre så går det också bra att konfirmeras, antingen i den vanliga konfirmationsgruppen eller enskilt.

För dig som är medlem i Saltsjöbadens församling är våra alternativ helt gratis. För dig som är skriven i en annan församling utgår en kostnad.

 ledare

Konfirmandgrupperna leds av präster, pedagoger och av unga ledare, som nyligen varit konfirmander själva och som gått församlingens ledarutbildning. Församlingens konfirmationsarbete drivs utifrån Svenska kyrkans riktlinjer.

Covid-19

Vi hoppas och tror att dessa konfirmandalternativ ska vara genomförbara i en ljusnande framtid, men tider, platser och träffar kan komma att påverkas av
eventuella restriktioner vilka vi givetvis kommer att förhålla oss till.