Foto: Arne Hyckenberg

Hemmakonfa

En mindre grupp som träffas på hemmaplan i Prästgården.

Vi träffas ca 7 gånger på torsdagseftermiddagarna. En grupp för dig som vill mötas på hemmaplan (endast) och i en mindre grupp. Vi samtalar om livets stora frågor, meningen med livet, kärleken, vänskap, döden och Gud.

Hemmakonfa

Start: 8/9 2022
Datum för träffar: Torsdagar 22/9, 6/10, 20/10, (3/11), 17/11, 1/12, 15/12 2022 samt 12/1 2023 
Plats: Prästgården, Saltsjöbaden
Kostnad: Alternativet är avgiftsfritt
Konfirmation: 15/1 2023 i Uppenbarelsekyrkan 

Om konfirmation

Vanligtvis konfirmeras man under det läsår som man går i åk 8, eller det år då man fyller 14 eller 15. Om du går i 9:an eller är äldre så går det också bra att konfirmeras, antingen i den vanliga konfirmationsgruppen eller enskilt.

För dig som är medlem i Saltsjöbadens församling är våra alternativ Alternativet är avgiftsfritt. För dig som är skriven i en annan församling utgår en kostnad.

Vi tackar för ditt medlemskap i Svenskakyrkan som gör det möjligt att vi kan bedriva konfirmationsläsning för alla som vill!
Är du inte medlem och vill bli det kontakta församlingsexpeditionen 
08-748 19 00 eller saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Är du inte döpt, läs mer om dopet här

Du kan också prata med prästerna Lars Viper eller Karin Aldén!

Ledare

Konfirmandgrupperna leds av präster, pedagoger och av unga ledare, som nyligen varit konfirmander själva och som gått församlingens ledarutbildning. Församlingens konfirmationsarbete drivs utifrån Svenska kyrkans riktlinjer.

Eventuella begränsningar

Vi hoppas och tror att dessa konfirmandalternativ ska vara genomförbara i en ljusnande framtid, men tider, platser och träffar kan komma att påverkas av
eventuella restriktioner vilka vi givetvis kommer att förhålla oss till.