Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Kampanjen #enflickaärfödd för flickors rättigheter

Första söndagen i advent, startar Svenska kyrkans årliga julkampanj. I fokus står flickors rätt att bestämma över sin kropp och framtid. Målet är att samla in 40 miljoner kronor.

Världen över berövas flickor sina grundläggande rättigheter till mat, hälsa, försörjning, utbildning och trygghet.  I årets julkampanj, "En flicka är född” belyser vi de olika förutsättningar som flickor respektive pojkar har under uppväxten.

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor.  Flickor nekas, kränkas, hotas och utnyttjas – bara för att de är flickor. Det kan vi inte acceptera.

 -  Vi tänder ljuset med hoppet och visionen om att flickor och pojkar ska födas med samma rättigheter och förutsättningar, säger Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

Olika förutsättningar

I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna identitetshandlingar vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Rätten att erkännas som person påverkar tillgången till alla övriga rättigheter.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Fakta om flickors situation

  • Ca 35 miljoner av alla 10-åriga flickor bor i länder med mycket låg jämställdhet.
  • Varje dag beräknas 47 700 flickor under 18 år giftas bort.
  • En av tre flickor kommer uppleva våld under sin livstid.
  • 16 miljoner flickor mellan 6-11 år kommer inte börja skolan, vilket är dubbelt så många om man jämför med pojkar.

Tusentals engagerade frivilliga

Kampanjen ”En flicka är född” engagerar tusentals frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar. I gudstjänster och i verksamheten kommer flickors situation att belysas genom kollekt och insamling.

Kampanjen pågår från första söndagen i advent, den 2 december, till Trettondagen, den 6 januari 2019. Målet är att samla in 40 miljoner kronor.

Ge direkt: Swisha valfri summa till 900 1223. 

Följ julkampanjen på Facebook och via taggen #enflickaärfödd på Instagram.

Kontakt

Svenska kyrkans internationella arbete kontaktas via Givarservice på 018-169600. Kontakta gärna den lokala församlingen för att få information om aktiviteter under kampanjen.