Konfirmandföräldrar

Församlingar som envetet och medvetet bjuder in konfirmandföräldrar ser också resultat. Men formerna varierar stort. Erfarenheterna har samlats i denna idébank.