Foto: Patrik PG Gineman

Svenska kyrkan i Jerusalem

Den svenska församlingen i Jerusalem är en del av Svenska kyrkan. Vi firar våra gudstjänster i Birgittakapellet på Svenska teologiska institutet, Rehov Haneviim/Profeternas gata 58. Välkommen att dela vår gemenskap!

Hör gärna av dig!

Vill du komma i kontakt med en svensk präst i Jerusalem? Kontakta gärna mig, Karin Ekblom, via mejl eller ring +972535251588.

Karin Ekblom är präst för Svenska kyrkans församling i Jerusalem. Karin tillträdde tjänsten 1 augusti 2020 men på grund av Covid-19 restriktioner har hon ännu inte kunnat resa in i Israel. Tills vidare får Karin och vi andra nyttja digitala medier för kontakt. Karin arbetar med ekumenik och interreligiös dialog vid Svenska teologiska institutet, STI, i Jerusalem. Karin arbetar också med STI:s och Svenska kyrkans ekumeniska och pastorala närvaro i regionen. Hon ansvarar också för församlingens gudstjänst- och andaktsliv, diakoni och själavård samt deltar i STI:s utbildningsverksamhet. 

Så här skriver Karin:

”Den 17 augusti 2020. Dagen då jag skulle sätta mina fötter på israelisk mark, dagen då jag skulle inta min nya arbetsplats och träffa min nya kollegor, dagen då jag äntligen skulle påbörja mitt arbete som kaplan på STI. I nästan ett halvår hade jag längtat, förkovrat mig, drömt och fantiserat om mitt kommande uppdrag, om Jerusalems myllrande gränder, om solnedgången över bergen, om mötet med nya vänner och traditioner.

Nu blev det inte så. En pandemi kom i vägen. Ett virus vände upp och ner på vår tillvaro, och mycket av det vi tidigare tog för givet var inte längre möjligt. Mycket har förändrats och våra dagar ser plötsligt annorlunda ut: Resor till, och möten med nära och kära har fått ställas in eller skjutas på framtiden, sammankomster och gemensamma aktiviteter har fått ställas in. För STI:s del har det inneburit att kurser, utbildningar, evenemang och gudstjänster fått inhiberas och flyttats fram i tiden. Många av oss har prövats på olika sätt. Vi har tvingats att leva, och lever fortfarande, med osäkerhet och ovisshet om morgondagen.

Karin Ekblom Foto: Karin Oddner

I Psaltarens psalm 143 hör vi David i bön ropa till Gud:

Låt mig var morgon möta din trofasthet,

ty jag förtröstar på dig.

Detta är hans rop: Jag förtröstar på dig! Att lägga sitt liv i någon annans händer, att ha tillit till de makter och krafter som går bortom vår synliga värld - det kan kännas främmande för många i ett samhälle som satt sin tro på den enskilde individens egen förmåga till kontroll över tillvaron. Men  t o m David, sedermera kung och härskare över land och folk, insåg tillvarons begränsning. Det var inte upp till honom allena att avgöra hur morgondagen eller framtiden skulle se ut. För att våga möta dagen och dess utmaningar, behövde även kungen be om hjälp bortom världslig makt.

Själv längtar jag till Jerusalem, till platsen där David kanske en gång skrev ner sitt bönerop. Men makten ligger inte heller i mina händer, så precis som David får jag förtrösta på Gud med hopp om att vi snart kan mötas - församlingsmedlemmar, kollegor, besökare och alla andra nyfikna som sökt sig till denna heliga plats. Tillsammans med er hoppas jag att som kaplan med ansvar för det andliga livet och för gudstjänsterna på STI kunna fortsätta det engagerade och inspirerande arbete som min företrädare Johan Engvall så förtjänstfullt påbörjade under sin tid här. Under mina år som präst i ett mångreligiöst och mångkulturellt Malmö har jag lärt känna och samarbetat med företrädare för många olika religioner. Jag har mött hopp och förtvivlan, glädje och sorg, samförstånd och konflikt – samma motsägelser och utmaningar som också präglar, inte minst, det heliga landet. Men framför allt har jag mötts av en tro – en tro på morgondagen, på de goda krafterna, på gemenskapen och på Guds trofasthet.

En tro som jag hoppas kan bära oss i tider av ovisshet och väntan, som kan bära oss till den dagen då vi under olivträdens skugga och till ljudet av fontänens porlande vatten, på Beit Tabor, äntligen får sitta ner tillsammans på gårdens solvarma stenar och dela berättelser, dela liv.

Till dess, må Gud välsigna era dagar och välsigna era liv.”

Karin Ekblom