Foto: Patrik PG Gineman

Svenska kyrkan i Jerusalem

Den svenska församlingen i Jerusalem är en del av Svenska kyrkan. Vi firar våra gudstjänster i Birgittakapellet på Svenska teologiska institutet, Rehov Haneviim/Profeternas gata 58. Välkommen att dela vår gemenskap!

Extriörbild av Svenska teologiska institutet

Kalendarium

Välkommen till Svenska församlingen i Jerusalem. Här hittar du vårt program.

Hör gärna av dig!

Vill du komma i kontakt med en svensk präst i Jerusalem, eller behöver någon att tala med? Kontakta gärna mig, Karin Ekblom, via mejl eller ring +972535251588.

Jag finns tillgänlig för samtal och själavård.

Karin Ekblom är präst för Svenska kyrkans församling i Jerusalem. Karin arbetar med ekumenik och interreligiös dialog vid Svenska teologiska institutet, STI, i Jerusalem. Karin arbetar också med STI:s och Svenska kyrkans ekumeniska och pastorala närvaro i regionen. Hon ansvarar också för församlingens gudstjänst- och andaktsliv, diakoni och själavård samt deltar i STI:s utbildningsverksamhet. 

Karin Ekblom i Birgittakapellet, STI

 

 

Kyrklig välsignelse när ni gift er borgerligt

I Svenska kyrkan i Jerusalem kan ni få kyrklig välsignelse över ert äktenskap när ni gift er borgerligt. Ni kan också bekräfta ert kyrkliga äktenskap.