Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållbar försörjning

Så arbetar vi med klimatförändringarna

En av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna är att det kan bli svårare att odla mat. Vi stöder småbönders arbete med torktåliga grödor så att de ska klara klimatförändringarna bättre. Samtidigt arbetar vi för att Sverige och EU ska ta sitt klimatansvar.​ ​

Klimatet är en rättvisefråga

Hur världen hanterar klimatförändringarna är en rättvisefråga. Människor som redan lever i fattigdom och utsatthet drabbas värst. Ändå har de bidragit mindre än industriländerna till de koldioxidutsläpp som lett till den globala uppvärmningen.

Idag är klimatförändringarna ett hot mot mot livet på jorden. De riskerar att leda till brist på både mat och vatten.

Idag är klimatförändringarna ett hot mot mot livet på jorden. De riskerar att leda till brist på både mat och vatten.

Klimatavtalet i Paris en viktig början

På klimattoppmötet i Paris i december 2015 slöt världens länder ett viktigt avtal. Nu sätter Parisavtalet ramarna för arbetet med att stoppa den globala uppvärmningen. Nu har alla världens länder åtagit sig att gemensamt minska sina utsläpp och bidra till en värld utan utsläpp av växthusgaser.

Svenska kyrkan arbetar för att beslutsfattare ska fatta modiga beslut så att Parisavtalet ska få genomslag.

Klimatförändringarna drabbar redan idag

Klimatförändringarna drabbar människor och samhällen redan idag. Torka och översvämningar gör att det är svårare att försörja sig.

Bönder i till exempel Etiopien, Malawi och Indien berättar om att regntider och monsuner förändras. Det gör det svårare för dem att planera och att överleva på jordbruket.

Flyr när havsnivån stiger

Redan har många människor vid bengaliska bukten tvingats flytta när deras mark täckts av havet. När havsnivån stiger leder det också till mer salt i marken, det gör det svårare att odla. 

Utsläpp och föroreningar stannar inte vid några nationsgränser. Det som händer i en del av vår värld får effekter i helt andra delar.

klimatförändringarnas följder

  • Brist på mat och dricksvatten.
  • Mer extremt väder som cykloner, störtregn, torka och översvämningar. 
  • Torka eller andra klimatkatastrofer tvingar människor att fly. 
  • Risk för fler konflikter i världen.

Svenska kyrkan anser att vi måste ge klimatstöd

Svenska kyrkans inställning är att människor i utvecklingsländerna har rätt att utvecklas och förbättra sina livsvillkor.

Men om de ska kunna försörja sig och om världen ska undvika brist på mat måste vi göra något. Världen måste ge ett stort stöd så att de mest utsatta länderna och människorna ska kunna anpassa sig till ett förändrat klimat.

Utvecklingsländerna får inte bli beroende av fossila bränslen

Många utvecklingsländer utvecklas fort, de får fler bilar och industrier. Om vi ska kunna stoppa klimatförändringarna måste de få hjälp att undvika att bli beroende av fossila bränslen. 

Svenska kyrkan anser att världens rika länder är skyldiga att ge ekonomiskt stöd till mer utsatta länder. Vi kallar det klimatfinansiering och klimaträttvisa. Det handlar om pengar som behövs utöver det vanliga biståndet.   

Läs om klimaträttvisa på bloggen Svenska kyrkans internationella arbete

Följ bloggen Opinion

Se filmen om Bizunesh

Det här är berättelsen om Bizunesh Fentaw som överlevde den stora svältkatastrofen i Etiopien på mitten av 80-talet. I dag lever hon ett liv utan hunger och fattigdom. Ta del av hennes starka berättelse. "Det finns inget som är värre än hunger. Den tar ifrån dig din värdighet. Den gör dig omänsklig. Den förminskar dig." (7min 42 sek)