Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans internationella arbete

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mänskliga rättigheter

Svenska kyrkan arbetar för att människor själva ska kunna försvara sina rättigheter. Vi kämpar mot diskriminering som drabbar kvinnor och flickor, och vi arbetar med konflikthantering, försoning och för fred. Var med du också!

I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning. Din gåva gör skillnad!

Barn som lever på gatan i Filippinerna får en andra chans

I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning. Din gåva gör skillnad!

I slumområdena i östra Indien är kvinnor och flickor ofta hårt utsatta av våld och diskriminering. Din gåva bidrar till att kvinnor kan organisera sig, stärka varandra och förändra sin situation.

Ge kvinnor i Indien större möjlighet att påverka sina liv

I slumområdena i östra Indien är kvinnor och flickor ofta hårt utsatta av våld och diskriminering. Din gåva bidrar till att kvinnor kan organisera sig, stärka varandra och förändra sin situation.

Varje människa är älskad av Gud

Svenska kyrkan utgår från tron på att varje människa är älskad av Gud, och har samma värde och rätt. Därför arbetar vi med att försvara människors rättigheter. Det innebär ett grundläggande arbete för fred och försoning, och för jämställdhet.

Barn är alltid en extra sårbar grupp i utsatta situationer, och drabbas hårt när ett samhälle är i obalans. Därför ingår kampen för barns välmående i flera av våra insatser.

Svenska kyrkan står för att alla människor ska ha samma möjligheter att göra sina röster hörda. Vi tar tydligt ställning mot orättvisor på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet.

Hur arbetar Svenska kyrkan för mänskliga rättigheter?

JÄMSTÄLLDHET ÄR AVGÖRANDE

Svenska kyrkan står för att alla människor ska ha samma möjligheter att göra sina röster hörda inom kyrka och samhälle. Vi tar tydligt ställning mot orättvisor på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Vi arbetar aktivt mot kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap, samt för varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp. 

Svenska kyrkan ser det som sitt uppdrag att arbeta för fred i världen och för att människor ska kunna känna sig trygga.

ETT LIV I FRED

Svenska kyrkan ser det som sitt uppdrag att arbeta för fred i världen, och för att människor ska kunna känna sig trygga. Vi bidrar till konflikthantering och försoning efter krig. Det är en förutsättning för att människor ska kunna börja om på nytt och bygga ett demokratiskt samhälle tillsammans.

RELIGIONSFRIHETEN ÄR EN VIKTIG RÄTTIGHET

Svenska kyrkan arbetar för att människor ska mötas och förstå varandra över religionsgränserna. Ökad kunskap och samtal om religion, kan leda till att människor med olika tro kan leva tillsammans i fred.

KVINNOR MOT VÅLD MOT KVINNOR

Gruppen Women Against Violence Against Women, eller WAVAW, består av kvinnor från slumområden i Indien. Gruppen bildades 2009, med stöd av Svenska kyrkans partner. De kämpar mot våldet och utbildar om kvinnors rättigheter. Det handlar om att rädda liv, ofta rent bokstavligt. Om att ge flickor hopp och goda förebilder som står för styrka, kunskap och frihet. Se filmen om WAVAW (1min, 52 sek).