Swish

Det går bra att betala med swish när ni vill ge en gåva eller kollekt.

Nu när våra gudstjänster är digitala finns ändå möjlighet att ge kollekt. Ni betalar då med Swish. Skriv datum och kyrka som meddelande.

Kollektändamål framgår i vår gudstjänstkalender.

Tack för ditt bidrag!