En man håller ett litet barn. barnet ler mitt bland människorna som sitter i kyrkbänkarna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Din församling behöver dig!

Nomineringsmöten till församlingsråden!

Härjedalens pastorats församlingar bjuder in till
nomineringsmöten för att föreslå ledamöter till församlingsråden i våra
fyra församlingar.

Kom och anmäl ditt intresse eller nominera någon du tycker skullgöra en fin insats i våra församlingar.

Tännäs-Ljusnedals församling
Söndag 28 november efter adventsgudstjänsten som börjar kl. 18.00
Funäsdalens församlingshem (Gudstjänsten är i Funäsdalens kyrka)

Hedebygdens församling
Torsdag 2 december kl. 19.00
Hedebygdens församlingshem

Svegsbygdens församling
Söndag 28 november ca 12.00 i Svegs församlingshem
Välkommen till adventsgudstjänst i Svegs kyrka kl. 11.00 innan mötet

Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjö församling
Torsdag 2 december kl. 18.00
Prästgården i Ytterhogdal

Varmt välkomna!