Foto: Mårten Thurfjell

Personal lokalvård

Nyhet Publicerad Ändrad

Många av personalen har delade tjänster mellan lokalvård och vaktmästeri eller församlingsvärdar