Ett kors på en gravsten i motljus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gravrättsinnehavare sökes

Släktingar och närstående uppmanas höra av sig.

Vid inventering av gravplatser på Falköpings pastorats kyrkogårdar har följande gravplats befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare. Gravplatsen har senast våren år 2020 försetts med skylt om att släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kap 7§ 3,19 och 33) vill Falköpings pastorat anmoda släktingar eller närstående till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av gravrättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom ett år från denna annons införande kan Falköpings pastorat förklara gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då till upplåtaren.Listan finns också uppsatta på respektive kyrkogårds anslagstavlor.

Grav som saknar registrerad gravrättsinnehavare:
S:t Olofs kyrkogård
Grav: 2129-2130     
Kvarter: 10    
Senast gravsatt: Karlsson Karl
Notering:  -1976

Kyrkogårdsexpeditionens öppettider: mån, ons, tors, fred kl 10-15 med lunchstängt kl 12-13. Tisdagar öppet kl 13-15.