Musik

Musiken spelar en stor och viktig roll i församlingens liv. Här i Falköping finns en bred verksamhet som rymmer allt ifrån sång för de allra yngsta till ett rikt utbud av musikgudstjänster. Här finns också 11 olika körer för både nybörjare och vana körsångare.

Förändringar på grund av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin gör all verksamhet med fysiska träffar uppehåll tills vidare. Några verksamheter genomförs digital. 
 Läs mer på vår informationssida om coronapandemin.

Organist och huvudansvarig för musikverksamheten

Annika Lagerquist

Svenska kyrkan Falköping

Organist