Musik

Musiken spelar en stor och viktig roll i församlingens liv. Här i Falköping finns en bred verksamhet som rymmer allt ifrån sång för de allra yngsta till ett rikt utbud av musikgudstjänster. Här finns också 11 olika körer för både nybörjare och vana körsångare.