Kyrkogårdsförvaltning

Välkommen till kyrkogårdsförvaltningen! Vi sköter kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i Falköpings pastorat, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Aktuellt från kyrkogårdsförvaltningen

Aktuellt just nu på kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsexpedition

Kyrkogårdsexpeditionen hjälper till med alla frågor som rör gravplatser, gravrätt, olika typer av gravskick, med mera.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder hjälp med gravskötsel. Du har själv möjlighet att styra vad du vill ska ingå.

Olika typer av gravplatser

Det finns flera olika möjligheter för den som med en grav vill hedra minnet av en anhörig.

Begravning

Information om begravning och gravplatser och om vart du kan vända dig om har förlorat en anhörig och behöver någon att tala med. 

Urnor och bårtäcke för utlåning

Svenska kyrkan Falköping har urnor samt bårtäcke för utlåning vid begravning.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Gravrätt och begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Detta finansieras av begravningsavgiften.

Gravplatser för återbruk

Så fungerar det att återanvända gammal gravmark.

Gravstenssäkerhet

Under våren och försommaren 2022 genomförs kontroller av gravstenssäkerhet på ett antal kyrkogårdar i pastoratet.

Värdegrund/etiska riktlinjer

Följande skall gälla för vårt arbete på kyrkogården: