Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för driften och underhållet av begravningsplatserna inom Falköpings pastorat.Vi har också ansvar för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella. Kontakta oss gärna om du har frågor!