Kyrkogårdsförvaltning

Välkommen till kyrkogårdsförvaltningen! Vi sköter kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i Falköpings pastorat, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Aktuellt från kyrkogårdsförvaltningen

Aktuellt just nu på kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsexpedition

Kyrkogårdsexpeditionen hjälper till med alla frågor som rör gravplatser, gravrätt, olika typer av gravskick, med mera.

Olika typer av gravplatser

Det finns flera olika möjligheter för den som med en grav vill hedra minnet av en anhörig.

Gravskötsel

Behöver du hjälp med skötsel av en gravplats? Då kan kyrkogårdsförvaltningen hjälpa till.

Rosa rosor ligger på ett kistlock. En man i svart kostym står intill.

Begravning

Här finns information om begravning, gravplatser och om kyrkans stöd till dig som förlorat en anhörig.

Urnor och bårtäcke för utlåning

Svenska kyrkan Falköping har urnor samt bårtäcken för utlåning vid begravning.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Gravrätt och begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år. Detta finansieras av begravningsavgiften.

Gravplatser för återbruk

Så fungerar det att återanvända gammal gravmark.

Gravstenssäkerhet

Under våren och försommaren 2024 genomförs kontroller av gravstenssäkerhet på ett antal kyrkogårdar i pastoratet.

Värdegrund/etiska riktlinjer

Följande skall gälla för vårt arbete på kyrkogården: