Verksamhet

Läs om gruppverksamhet och öppna mötesplatser för alla åldra.

Barn och unga

Gruppverksamhet för alla mellan 0 och 18 år.

Musik

Körer, konserter och Cornerstone Music Club.

Caféer och församlingsträffar

Här finns öppna mötesplatser varje vecka.

Andlig fördjupning och personlig utveckling

Livsstegen, meditationer, samtalsgrupper och retreater.

Några personer sitter och samtalar inomhus.

Vuxen och familj

Grupper för vuxna och träffar för hela familjen.

Pilgrimsvandring

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.

Socialt arbete / diakoni

Läs om kyrkans sociala arbete - diakonin.

Volontär/ideell medarbetare

Om du vill göra en insats finns en plats för dig här. Vi lovar att du får minst lika mycket tillbaka!

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är det gemensamma namnet för den andliga vård som de kristna samfunden samverkar i på våra sjukhus.

Tillfälliga evenemang och utställningar

Loppmarknader, konstutställningar och marknader med mera.

Pastoratets tidning - Himmel & Jord

Tidningen "Himmel & Jord" delas ut till alla hushåll i pastoratet fyra gånger om året.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan.

Gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag och flera vardagar. En gudstjänst är alltid öppen för alla.