Verksamhet

Läs om gruppverksamhet och öppna mötesplatser för alla åldrar.

Tre flickor tittar busigt upp bakom en kyrkbänk.

Barn och unga

Gruppverksamhet för alla mellan 0 och 18 år.

Familj

Grupper och träffar för alla åldrar

Några personer sitter och samtalar inomhus.

Mötesplatser för vuxna

Välkommen till grupper och aktiviteter för vuxna!

Caféer och församlingsträffar

Här finns öppna mötesplatser varje vecka.

Socialt arbete / diakoni

Läs om kyrkans sociala arbete - diakonin.

Andlig fördjupning och personlig utveckling

Livsstegen, meditationer, samtalsgrupper och retreater.

Musik

Läs om körer, musikgudstjänster, undervisning i orgel och piano samt Cornerstone Music Club.

Volontär/ideell medarbetare

Om du vill göra en insats finns en plats för dig här. Vi lovar att du får minst lika mycket tillbaka!

Pilgrimsvandring

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.

Övriga evenemang och utställningar

Loppmarknader, konstutställningar och marknader med mera.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är det gemensamma namnet för den andliga vård som de kristna samfunden samverkar i på våra sjukhus.

Gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag och flera vardagar. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Pastoratets tidning - Himmel & Jord

Tidningen "Himmel & Jord" delas ut till alla hushåll i pastoratet fyra gånger om året.

Butik Himmel och Jord

Välkommen till Svenska kyrkan Falköpings egen butik!