Det händer i kyrkan

Gudstjänster, musik, diakoni, internationellt arbete och mötesplatser för både barn och vuxna.

Förändringar på grund av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin gör all verksamhet med fysiska träffar uppehåll tills vidare. Några verksamheter genomförs digital. 
 Läs mer på vår informationssida om coronapandemin.