Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pastoratets tidning

Vår egen tidning "Himmel & Jord" delas ut till alla hushåll i pastoratet fyra gånger om året. Här hittar du både det senaste numret och äldre upplagor.