Pastoratets tidning - Himmel & Jord

Vår egen tidning "Himmel & Jord" delas ut till alla hushåll i pastoratet fyra gånger om året. Här hittar du artiklar från det senaste numret och hela tidningen som PDF.