Bli medlem!

Välkommen till Svenska kyrkan! Som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Falköping och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för fred, rättvisa och försoning.

Troende, tvivlare eller sökare? Oavsett hur du definierar dig finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Här finns plats för dig som är nyfiken, för dig som söker efter sammanhang och mening och för dig som bara längtar efter en plats för stillhet och eftertanke mitt i vardagens brus.

Oavsett vem du är - medlem eller icke medlem – erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där du får träffa andra och där du får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Ditt medlemsskap betyder mycket för många

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och stöttar verksamheten både lokalt här i Falköping och ute i världen. Tillsammans bidrar vi bland annat till att:

...hjälpa utsatta
Kyrkoavgiften stödjer hjälpverksamhet både i Falköping och utomlands. Tack vare den finns sjukhuskyrkan, familjerådgivningen, soppluncherna och stödet till utsatta barn och vuxna.

...stå upp för människovärdet
Vi tror på en Gud som inte gör skillnad på människor. Den kristna tron rymmer bara öppenhet och respekt. Det finns ingen plats för främlingsfientlighet. Svenska kyrkan arbetar öppenhet, medmänsklighet och kärlek.

...fylla hjärtan med sång
Musik ger kraft och tröst när orden inte räcker till. Hos Svenska kyrkan finns ett rikt musikliv. Här i Falköping finns bland annat 13 körer som övar regelbundet.

...bevara kyrkorna på Falbygden
I kyrkobyggnaderna har generationer mötts för gudstjänstens gemenskap och livets stora händelser. Tillsammans bidrar vi till att våra 18 kyrkor kan skötas om och fortsätta vara levande mötesplatser.

 Medlem genom dopet

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i Svenska kyrkan, eller i annat kristet samfund, kan du bli medlem genom att fylla i en anmälan om inträde. Här hittar du en blankett! Du kan också be att få en blankett skicka till dig. Fyll i formuläret nedan eller ta kontakt med församlingsexpeditionen via mail eller telefon. Du kan också göra ett besök på Storgatan 11B!

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du också församlingsexpeditionen. 

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA KYRKAN FALKÖPING!

JAG VILL GÄRNA FÅ EN BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM INTRÄDE SKICKAD TILL MIG! (Du kan också ladda ner en blankett via länken är ovan!)

För att kunna skicka ut en blankett för anmälan om inträde till dig behöver vi  ovanstående uppgifter om dig. Uppgifterna kommer att skickas till församlingsexpeditionen.