Kalender

Här hittar du gudstjänster, musik, öppna mötesplatser och grupper hos Svenska kyrkan Falköping.

Förändringar av gudstjänster och verksamhet

Med anledning av regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare har Svenska kyrkan Falköping beslutat att göra uppehåll med all gruppverksamhet och öppna mötesplatser tills vidare.

Från och med den 7 juni är max antal deltagare vid gudstjänster och kyrkliga handlingar 20 personer i alla kyrkor och kapell utom Torbjörntorp, Slöta, Yllestads, Fredriksbergs och S:t Olofs kyrka där det maximala antalet är 50 personer. 

 Läs mer på informationssidan för coronapandemin.