Foto: Martin Lindeborg

Att vara fadder

Vill du vara fadder till vårt/mitt barn? eller Vill du vara fadder till mig nu när jag ska döpas? När frågan ställs blir man oftast väldigt glad och känner sig hedrad.

”Tänk att någon har ett så stort förtroende för just mig” är en vanlig tanke. Det man blivit tillfrågad om är en mycket gammal tradition. Ända sedan de allra första kristna kyrkorna har faddrar förekommit. Det är kul att vara fadder och det innebär ett visst ansvar. Man ska vara en förebild och en förbedjare för den döpte. En förebild kan vara en vän som finns där när man behöver prata, vara den som bryr sig och ibland den som ger råd. Att vara en förebedjare handlar om att be för den som du är fadder för både när dennes liv är enkelt och när det är svårt. Fadderskapet handlar alltså om en vilja att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen. Att vara fadder, gudfar eller gudmor som det också kallas, är ett livslångt uppdrag.  

Alla som är döpta får lov att vara fadder, det finns inga andra regler. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.  

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och man behöver inte ha någon fadder alls. Om man önskar en fadder, men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person, kan man prata med dopprästen om detta eftersom vissa församlingar då hjälper till med att ordna en fadder.  

Vid barndop är det ibland faddern som bär barnet. Att läsa en bibeltext eller en bön i dopgudstjänsten är något som faddrar ofta gör. Många församlingar delar ut fadderbevis. I detta står datum för dopet, namnet på den som döpts och fadderns namn. Dom brukar också innehålla någon form av bön och text som kan vara till hjälp för uppgiften.

Här finns lite konkreta tips på vad en fadder kan göra:

  • Kom ihåg dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet.   ·    
  • Bjud med dopbarnet med jämna mellanrum på en dag då bara ni är tillsammans, det kanske till och med kan vara på just dopdagen. Åk till kyrkan där dopet skedde. Prata om vad dopet betyder. Prata om Gud. Ät något gott. Dela tankar om livet. Det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan hitta på.
  • Var aktiv under fadderbarnets konfirmationstid och försök att vara delaktig på konfirmationen.

Att vara fadder

TACK GUD, att jag får
vara fadder till...
Fyll mig med din kärlek, så
att jag ser och tar vara på de
tillfällen då jag kan vara till stöd
och hjälp. Välsigna alla oss som
har ansvar för...
Hjälp oss att tillsammans med
din församling visa vägen till dig.
Amen

ur Bönboken Tradition och liv