Sopplunch

Nyhet Publicerad Ändrad

ONSDAG 27 SEPTEMBER 12.00 i församlingshemmet. Vi äter soppa och smörgås tillagad av Ulriks matlag. Jakob Martinell och Sten Andersson kommer och berättar om tillkomsten av "Boken om Henrik" samt kommande projekt. Välkommen!