Dopprismagudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 9 april

Dopprismagudstjänst i Torps kyrka

Söndagen den 9 april kl.14
Se inbjudan.