Foto: ATN

Pilgrimsvandring

S:T OLAVSLEDEN

Pilgrimsgudstjänst söndag 24 juli kl.09.00 i Torps kyrka, Fränsta.
Jonas Deckmar och Ellinor Selin Öberg
Därefter pilgrimsvandring från Fränsta till Ljungaverk, ca 10 km. Fika i Sockenstugan efter gudstjänsten, vi äter egen medhavd lunch vid Byforsen och eftermiddagsfika serveras vid badplatsen innan Ljungaverk. Vandringsledare är Jonas Deckmar.
Anmälan till vandringen: 060-563575 senast 20/7

Länk till Härnösands stift info kring pilgrimsvandringar