Svenska kyrkan i Karlstad uttrycker sitt stöd till Katolska församlingen

Nyhet Publicerad

Med anledning av de upprepade attentaten mot Katolska kyrkans lokaler i Karlstad ger Karlstads stift och Karlstads pastorat sitt stöd till Katolska församlingen i Karlstad.

Karlstads stift och Karlstads pastorat har med stor upprördhet och oro tagit del av medias rapportering om de upprepade attentaten och vandaliseringarna av Katolska kyrkan i Karlstad. Eftersom attentaten är tydligt riktade mot Katolska kyrkan och inte drabbar andra lokaler i området går det inte att se det som annat är en hatkampanj mot församlingen. Attentaten gör det inta bara otryggt för Katolska kyrkans församlingsmedlemmar och anställda, de är också en attack på vårt öppna samhälle och vår religionsfrihet.

På detta sätt vill vi uttrycka vårt stöd till våra kristna syskon i Katolska församlingen i Karlstad!

Biskop Esbjörn Hagberg och domprost Harald Cohén