Undersviks kyrkogård

Undersviks kyrkogård
Undersviks kyrkogård är belägen längs med Ljusnans strand cirka 300 meter från Undersviks kyrka.
På kyrkogården finns en kyrkoruin från en äldre kyrkobyggnad.
Kyrkogården i Undersvik har utvidgats med en nyare kyrkogårdsdel som togs i bruk 1976.
På den nyare kyrkogårdsdelen finns minneslunden placerad och
den togs i bruk 1992.
Vi erbjuder kistgrav, urngrav och minneslund.