Trivselträffen

En viktig diakonal verksamhet som församlingen driver är trivselträffen. Verksamheten har pågått sedan nästan 20 år då den hade sin början på Kompassen nere i Arbrå. Nu träffas och handarbetar c:a 12 damer regelbundet i sockenstugan.  Tidigare fanns det ett flertal syföreningar ute i byarna men sedan dessa minskat i omfattning samlas man numera i sockenstugan.

Här framställer flitiga händer främst stickade alster som vantar, tröjor, filtar mössor och strumpor som skänks vidare till Erikshjälpen i Bollnäs. Sedan vidarebefordras det till Lettland, främst familjer, barnhem och kvinnofängelser där behovet är stort och det bevisligen röner stor uppskattning.

Trivselträffen är inte bara till glädje för behövande utan är också en fin social mötesplats för deltagarna. Förutom all flit så fikar man och ibland läser någon ur en bok och inte minst så samtalar man under arbetets gång.