Skogsbränderna - uttalande av kyrkoherden

Nyhet Publicerad

Med anledning av de svåra skogsbränderna i Hälsingland och stora delar av Sverige.

Bollnäs pastorat ber för alla som på olika sätt är drabbade av skogsbränderna. Vi ber för alla som fått lämna sina hem och för alla som arbetar med att bekämpa bränderna. Vi ber om ett välsignande regn.

Bollnäs pastorat står i kontakt med räddningsledningen.

/Ingrid Natander, kyrkoherde