Kyrkomusiker

Här presenteras kyrkomusikerna i Bollnäs och Rengsjö församlingar.

Kyrkomusikerna i Bollnäs och Rengsjö församlingar svarar inte enbart för musiken vid gudstjänsterna på söndagarna eller vid dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsgudstjänsterna. De har också hand om kyrkokörer, barn- och ungdomskörer och har även hand enskild undervisning i orgel- och pianospel samt sång.

Musikerna svarar också för vård av pastoratets alla instrument samt arrangerar, komponerar och letar ny musik till pastoratets musikverksamhet.

Konsertverksamheten inom Bollnäs och Rengsjö församlingar består av både interna och externa evenemang, det vill säga att kyrkan ensam arrangerar konserter eller att utomstående arrangerar konserter, med eller utan Svenska kyrkan som medarrangör.Kyrkomusikerna i Svenska kyrkan Bollnäs och Rengsjö svarar inte enbart för musiken vid gudstjänsterna på söndagarna eller vid dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsgudstjänsterna. De har också hand om kyrkokörer, barn- och ungdomskörer och har ävenhand enskild undervisning i orgel- och pianospel samt sång.
Musikerna svarar också för vård av pastoratets alla instrument samt arrangerar, komponerar och letar ny musik till pastoratets musikverksamhet.

Konsertverksamheten inom Svenska kyrkan Bollnäs och Rengsjö består av både interna och externa evenemang, det vill säga att kyrkan ensam arrangerar konserter eller att utomstående arrangerar konserter,med eller utan Svenska kyrkan som medarrangör.