Gravanordningar

Gravanordningar kan ses som ett samlingsbegrepp för gravsten, gravkors eller annan anordning som pryder gravplatsen.

En gravsten är det vanligaste formen av gravanordning och den kan utformas på ett flertal sätt.
Beroende på vilket gravkvarter på kyrkogården som gravplatsen är belägen kan det finnas speciella villkor omkring vilken sorts gravsten som får användas. Det kan vara ett område där det endast är tillåtet med liggande stenar, eller ett område där gravstenen inte får överstiga vissa mått.
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information omkring detta.