Foto: Illustration av Martin Landgren

Vanliga frågor

Måste jag tro på Gud?

Det räcker att du är nyfiken på vad eller vem Gud är och att du vill veta mer. Tillsammans pratar vi och gör saker för att fundera kring vad tro är.

Hur ofta ska jag gå på gudstjänst?

Så ofta du vill! Men under ditt konfirmationsår ska du gå på 12 gudstjänster. Gudstjänsten är en stor del av kyrkans liv och för att du ska få en så komplett bild som möjligt av kyrkan så är detta ett minimikrav. En del är på söndagar och andra är någon vardagskväll i form av t.ex. ungdomsmässor.

Vad är det bästa med att vara konfirmand?

De flesta svarar gemenskapen och allt det roliga vi hittar på. Ytterligare andra uppskattar möjligheten att göra och prata om sådant man aldrig skulle gjort annars. Många svarar att andakterna eller lägren är det som gjort starkast intryck. Konfirmationstiden brukar innebära minnen för livet! 

Kostar det något att vara konfirmand?

Alla våra alternativ är kostnadsfria, men läger kostar 100 kronor/dag (totalt 600 kronor).

Måste jag vara döpt?

Konfirmation betyder bekräftelse och genom att konfirmeras så bekräftar man sitt dop. Du behöver inte vara döpt för att börja delta i en konfirmationsgrupp hos oss. Men för att Konfirmeras så behöver du vara döpt. I nästan varje grupp finns ungdomar som inte är döpta. Konfirmationstiden är till för att du ska få tid till att prata, fundera och uppleva det som har med livet och den kristna tron att göra. Om du inte är döpt när du börjar ditt konfirmationsår så erbjuds du att bli det under årets gång.

Är det roligt att vara konfirmand i Ulricehamns pastorat?

Ja! Självklart!