Foto: Anna Stenberg

Svenska kyrkan i Thailand

Välkommen till Svenska kyrkan i Thailand!

Gällande Covid-19

Här kan du läsa aktuell information

Svenska kyrkans närvaro i Asien utreds

Under en period på 12 månader kommer Svenska kyrkans närvaro i Asien att utredas för att se hur verksamheten bäst kan möta de människor med svenskspråkig identitet som finns i området och som vill vara en del av Svenska kyrkans gemenskap. Uppdraget blir att se över vilka ekonomiska, juridiska, pastorala samt ekumeniska överväganden som bör tas för att säkerställa en svenskkyrklig närvaro i området. 

Utredningen genomförs av Erik Stenberg-Roos, präst och Anna Stenberg, assistent med diakonal inriktning, vilka kommer vara placerade i Singapore. Under den perioden kommer verksamheten i Thailand (Bangkok och Phuket) i dess nuvarande form att pausas och en präst kommer istället att finnas tillgänglig en gång i månaden i Bangkok/Phuket för gudstjänster och själavård. 

Ett flertal ekonomiska och pastorala verksamhetsutredningar genomförs/ har redan genomförts i övriga församlingar och verksamhetsplatser inom utlandskyrkan. Utredningarna sker på uppdrag av kyrkostyrelsen. Med utredningarna som grund, har beslut fattats om förändringar inom vissa verksamheter. Det kan handla om sammanslagningar av flera verksamhetsplatser, ekumeniskt samarbete med andra kyrkor och samfund på platsen eller övergång till en mobil verksamhet.   

Även en juridisk genomgång av Svenska kyrkans verksamhet i andra länder har genomförts. Den pågick åren 2016 till 2020. Nu pågår arbetet med att åtgärda de brister som framkom under genomgången.

Läs mer om pågående och avslutade utredningar av utlandskyrkan här https://internwww.svenskakyrkan.se/1466277


Rickard Jönsson
Avdelningschef
Svenska kyrkan i utlandet
Rickard.jonsson@svenskakyrkan.se

 

 

 

Hanoi

Utanför Thailand

Svenska kyrkan gör regelbundna besök i Kambodja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Laos och Myanmar.

Vill du vara med att bidra till vår diakonala verksamhet?

Ditt bidrag är värdefullt-vi är alla sårbara och behöver hjälp ibland

Kyrklig välsignelse / Bröllop/Förnyelse av äktenskapslöften

Strand och solnedgång, stillhet och ett ögonblick av kärlekens hemlighetsfulla lycka ... OBS! Under säsongen 2021/2022 finns ingen stationerad personal i Thailand.

Dop

Varje dop är en glädje vi gärna delar med dig!

Konfirmation

Svenska kyrkan i Thailand vill gärna ge dig som bor i regionen möjlighet till konfirmation.

Protestantiska begravningsplatsen Bkk

Begravning

Om döden drabbar är du alltid välkommen att höra av dig.

Kontakta oss

Så kan kyrkan stötta dig!