Foto: Yolanda Casco

Konfirmation

Svenska kyrkan i Thailand vill gärna ge dig som bor i regionen möjlighet till konfirmation.

Normalt sker konfirmation när man är 14-15 år. Eftersom vi inte vet var alla svenskar i Thailand finns, så inbjuder vi dig att ta kontakt med oss. Tveka inte att höra av dig med frågor och funderingar!
Hälsar prästerna Anders och Erik
Läger på en båt Foto: Erik Stenberg-Roos