Nya präster och en ny diakon i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad

På söndag, den 21 januari, viger biskop Johan Dalman en ny präst till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. På torsdag den 18 januari avlägger en präst och en diakon från Finska kyrkan sina löften för tjänst i Svenska kyrkan.

Vigning sker under förutsättning att kandidaten klarar den examen som äger rum på torsdag, den 18 januari. En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

 

Prästkandidat:
Annica Vallgren kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Turinge-Taxinge församling.

Vigningen sker i gudstjänsten söndagen den 21 januari, kl 11.00 i Strängnäs domkyrka.

 

I samband med domkapitlets sammanträde på torsdag välkomnas också en präst och en diakon, tidigare vigda i Finska kyrkan, till tjänst i Strängnäs stift.

Johanna Suban, präst i Örebro pastorat, och Nina Bengtsson, diakon i Södertälje pastorat, avlägger sina löften för tjänst i Svenska kyrkan i en mässa i Strängnäs domkyrka, kl 10.00 på torsdag. 

 

För mer information:
Henrik Rudsäter
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 17

Maria Holmgren
Stiftsdiakon med ansvar för rekrytering
Tel: 0152- 234 42