Nya kyrkohandboken tas i bruk på söndag

Nyhet Publicerad

På Pingstdagen, den 20 maj, tas den nya kyrkohandboken i bruk i Svenska kyrkans församlingar. I flera av församlingarna i Strängnäs stift kommer detta att uppmärksammas lite extra.


 

Det ryms både tradition och förnyelse i den nya kyrkohandboken; en hel del material finns kvar från den förra kyrkohandboken (från 1986) men det finns också helt nyskrivna texter/böner och musik.
 
– Härligt att äntligen vara ur startblocken! Vi har stött och blött denna handbok i nästan tio år. Nu ska vi glädja oss åt att verkligen fira gudstjänst med hjälp av den, säger biskop Johan Dalman, som på söndag själv firar gudstjänst i enlighet med den nya kyrkohandboken i en vallfartsmässa i Vårfruberga klosterruin.
 
I samband med söndagens högmässan i Strängnäs domkyrka uppmärksammas den nya kyrkohandboken med inledningsord och bön. Domprost Christofer Lundgren celebrerar mässan, predikar gör domkyrkokaplan Stefan Dässman och medlemmar ur Domkyrkokören och Domkyrkans oratoriekör medverkar.
– Förslaget till ny kyrkohandbok har under en tid använts på prov i många församlingar, bland annat i domkyrkan. För många blir det därför inte så stora förändringar, säger Christofer Lundgren.
- Det är roligt att vi på söndag ändå får manifestera att vi tar den nya kyrkohandboken i bruk i hela Svenska kyrkan.

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger också möjlighet att fira gudstjänst på många olika sätt, med alla åldrar och med ett inkluderande språk.
 
 


Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
Den nya handboken består av tre böcker:  Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. De finns publicerade på kyrkohandbokens webbplats.
2018 års kyrkohandbok är den åttonde i ordningen för Svenska kyrkan. Den senaste togs i bruk 1986, dessförinnan år 1942.
Till kyrkohandbokens texter kan församlingar lokalt besluta att använda annan musik än den tryckta, vilket efterfrågades i remissvaren från församlingarna. Samtidigt som kyrkomötet hösten 2017 antog den nya kyrkohandboken fick kyrkostyrelsen också i uppdrag ta fram ytterligare kompletterande musik, som uppföljning till den tryckta kyrkohandboken.
 
Några nyheter i kyrkohandboken:
Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.
Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".
Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.
Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.
En gemensam vigselgudstjänst för alla par.