Förbönsgudstjänst och ljusmanifestation för konvertiter

Nyhet Publicerad Ändrad

Förbönsgudstjänsten hålls i Filadelfiakyrkan, därefter ljusmanifestation på Sergels torg, Stockholm. Onsdag 16 januari kl.18.00

Många kyrkor har de senaste åren fått ta emot, undervisa, döpa och stödja konvertiter. Men många konvertiter ses inte som trovärdiga av Migrationsverket.

Genom en ekumenisk förbönsgudstjänst och en ljusmanifestation vill Sveriges kristna råd ge möjlighet för alla som vill, att vara med och belysa denna situation och stötta konvertiter och församlingar. Kyrkorna vill se en förändring i Migrationsverkets hantering i konversionsärenden.

Förbönsgudstjänsten hålls i Filadelfiakyrkan, därefter ljusmanifestation på Sergels torg. Medverkan av kyrkoledare från olika samfund.

Ta gärna med ett eget väderbeständigt ljus (gravljus eller batteriljus) att placera på marken vid ljusmanifestationen!

Förbönsgudstjänsten hålls i Filadelfiakyrkan, därefter ljusmanifestation på Sergels torg. Stockholm. Onsdag 16 januari kl.18.00

Närvarande kyrkoledare
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén.
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan.
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift.
Torbjörn Freij, pastor, Vineyard Norden.
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen.
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan.
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS.
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan.
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.
Med flera.

En gemensam bön kommer att bedjas för konvertiternas situation i Filadelfiakyrkan i Stockholm (se nedan). Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, uppmanar alla att vara med i bönen.
– I svåra och komplicerade situationer har vi troende alltid vänt oss till Gud, eftersom vi litar på hans hjälp och stöd. I sin kärlek vill Gud hjälpa oss att skapa ett samhälle som är gott och rättfärdigt för alla, säger Karin Wiborn.

Gemensam bön:

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser den växande frustation vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Vi ber särskilt för morgondagens möte mellan
Sveriges kyrkor och Migrationsverket.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.

 

 

Sveriges kristna råd (skr)

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Alla kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Men tron kan också förena och utmana. Därför finns Sveriges kristna råd. Inom våra 27 medlemskyrkor ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.

www.skr.org

Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

 

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet.
www.skr.org/vart-arbete/boneveckan