Foto: Rickard L Eriksson

Biskop Johan Dalman firar visitationsmässa i Strängnäs domkyrka

Nyhet Publicerad

På söndag, den 16 oktober, leder biskop Johan Dalman visitationsmässa i Strängnäs domkyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö som ägde rum tidigare i september.

Domprost Christofer Lundgren predikar på temat "Att lyssna i tro". Medverkar gör även församlingens körer och musiker, samt församlingens diakoner och präster. 

I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal då biskopen delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingen.

Efter mässan är det mingel med tilltugg på Domherren Kyrkans hus.

Tid: Söndag den 16 oktober, kl. 11:00.
Plats: Strängnäs domkyrka

Mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt, Strängnäs stift
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se
Tel 072-564 20 88

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.