Insatser i media prisades på stiftsfest

Nyhet Publicerad

Utmärkelsen Årets Strängnässtiftare 2018 har idag tilldelats kommunikatör Elin Henningsson och kyrkoherde Tomas Rådehed för deras arbete med poddradio i Axbergs församling, samt till journalisten Inger Persson för sin oförtröttliga bevakning av det kyrkliga livet i Örebro län.

Utmärkelsen Årets strängnässtiftare tilldelas enskilda eller grupper som genom sina insatser haft särskild betydelse för kyrkans förnyelse, liv och arbete i Strängnäs stift.

Årets Strängnässtiftare 2018, Elin Henningsson, Tomas Rådehed och Inger Persson, fick stipendium och diplom till minne av dagen. Det överlämnades av biskop Johan Dalman i samband med en stor stiftsfest i och omkring Strängnäs domkyrka.

Tomas Rådehed är kyrkoherde i Hovsta pastorat, men har under flera år i Axbergs församling tillsammans med kommunikatör Elin Henningsson gjort poddradio om kristen tro. Inger Persson är frilansjournalist med kyrkan som sitt speciella bevakningsområde.

Tomas Rådehed och Elin Henningsson får utmärkelsen med följande motivering:
”För att via Axbergs församlings poddradio på ett humoristiskt, intresseväckande och kunnigt sätt ha spritt fördjupade kunskaper om evangeliebokens texter, Svenska kyrkans reformatoriska arv och 2017 års jubilar: Martin Luther.”
(Tomas Rådehed närvarade ej vid utdelningen av utmärkelsen.)

Inger Persson får utmärkelsen med följande motivering:
”För hennes oförtröttliga och inkännande sätt att med positiva och vetgiriga förtecken spegla det kyrkliga livet i Örebro län.”

Årets Strängnässtiftare 2018, Elin Henningsson och Inger Persson, fick stipendium och diplom till minne av dagen. Foto: Pia Andersson