Foto: Albin Hillert/Ikon

Dop

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att bli döpta. Dopet är ett sätt att säga tack för livet, och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. I Johannesevangeliet kapitel 8 vers 12 säger Jesus "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Alla är välkomna att döpas

Det går att döpas när som helst i livet, men i Svenska kyrkan är barndop det vanligaste. Ofta är barnet runt 3-6 månader när dopet sker. En del döps i samband med konfirmationen. Är du inte döpt tidigare går det också utmärkt att döpas som vuxen. Alla barn som döps är inte spädbarn, exempelvis kanske ett äldre syskon döps i samband med det yngre syskonets dop, och det går precis lika bra. Kanske vill du som förälder låta döpa dig samtidigt som ditt barn döps. Oavsett ålder har dopet samma betydelse. Vi förs in i en större gemenskap och dopet lyfter fram glädjen och tacksamheten över livet. Mer om dopets symboler kan du läsa här.

Boka tid för dop

Det vanligaste är att dopet sker i en särskild dopgudstjänst på en lördag eller i vissa fall en söndag. Det är bra att vara ute i god tid för att få det datum som du önskar. Att boka dopgudstjänst kostar ingenting.

Ibland erbjuds drop-in-dop, det bästa är att fråga bokningen om det är något tillfälle på gång.

Här kan du boka dop

Alla kyrkor i Solna församling finns tillgängliga för dopgudstjänster: Bergshamra kyrka, Hagalunds kyrka, Råsunda kyrka och Solna kyrka. Dopet bokas via telefon 08-546 646 10 eller genom en förfrågan via mail på adressen solna.bokning@svenskakyrkan.se, så återkopplar vi så snart vi kan. Om du mailar, vänligen ange ett telefonnummer där vi kan nå dig. Då kan vi lösa alla följdfrågor på en gång. 

För Solna församlings medlemmar finns även möjlighet att kostnadsfritt boka dop i Ulriksdals slottskapell en söndag i månaden, och då kan det bli upp till två barn som döps vid varje tillfälle. Ulriksdals slottskapell kan endast bokas via telefon.

lokal för dopFEST

Många ser dopet som ett tillfälle att samla familj, släkt och vänner. Solna församling har ett par lokaler som kan bokas för dopfika/dopfest. Bor du i Solna så kostar lokalen ingenting, bor du utanför församlingen kan du hyra till en förmånlig kostnad. Bokningen 08-546 646 10

Planera gudstjänsten

Före dopet får du träffa prästen som ska döpa ditt barn. Tillsammans utformar ni ceremonin med t ex texter, dikter och musik. Berätta om dina tankar och idéer under dopsamtalet med prästen. Information från församlingens organister om musik till barndop hittar du häroch på Svenska kyrkans sida Dopsajten hittar du mera information och även några psalmförslag som du kan lyssna på innan mötet med prästen. 

Välja fadder

Att vara fadder är ett hedersuppdrag. En fadder kan vara ett syskon, en vän eller någon annan närstående som kan bli en extravuxen för barnet. För att bli fadder måste du vara döpt.

Det kan finnas olika föreställningar om vad det innebär att vara fadder. Därför är det viktigt att prata igenom hur ni tänker kring uppdraget med den eller dem som ska vara faddrar, så att båda parter har samma förväntningar. Prata med dopprästen om det finns frågor eller funderingar.

När får barnet sitt namn? 

När ditt barn är fött skickar du en namnanmälan till skattemyndigheten. Barnet får alltså inte sitt namn vid dopet.

Medlem i Svenska kyrkan

I och med dopet blir den som döps medlem i Svenska kyrkan.

Dopklänning 

Det finns dopklänning i olika storlekar att låna utan kostnad. Kontakta receptionen i Kyrkans hus 08-546 646 00 om du vill ta en titt på dem.
Här kan du läsa mer om dopets symboler.

En checklista

När man ska göra något utöver det vanliga så är det många saker att tänka på. Den här checklistan kan vara en hjälp för er att förbereda dopet. Använd den som den passar er. 

Har du fler frågor?

Välkommen att ringa vår bokning 08-546 646 10 eller solna.bokning@svenskakyrkan.se för att få mer information.

DOP AV UNGA OCH VUXNA

Oftast föregås dopet som ung eller vuxen av en individuellt anpassad kurs av något slag. Tanken med det är att, med sina egna erfarenheter som bas,  lära sig mer om vad dopet kan betyda, men även lära sig mer om kyrkans historia och gudstjänster. Hur kursen ska gå till - om och vad du ska läsa, om du ska göra studiebesök eller samtala och vilka frågor du ska arbeta med - det planerar du tillsammans med en av församlingens präster. 

boka dop som ung eller vuxen

Ring till växeln och be att få prata med en av församlingens präster. Du kan också solna.bokning@svenskakyrkan.se En av prästerna hör sedan av sig till dig. Tillsammans bokar ni en tid för att träffas och prata mer om hur dopet ska gå till.

Växelns telefonnummer är 08-546 646 00 och du kan solna.bokning@svenskakyrkan.se

Välkommen att höra av dig!

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Men den följer alltid samma ordning. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

Dopet är för alla - barn, tonåringar, vuxna. Foto: Magnus Aronsson/Ikon