Foto: Martin Lindeborg

Dopets symboler

Människan har i alla tider alltid använt sig av symboler för att förtydliga och tolka sin tro. Dopets mest synliga symboler är det rena vattnet, det vita brinnande ljuset och dopklänningen.

Symbolspråket kan i vissa fall vara enklare att förstå och ta till sig än det talade eller de skrivna ordet. Man har till exempel använt bilder, tecken, klädsel och smycken i alla tider i samband med riter. Symboler kan hjälpa oss att få en annan eller en djupare förståelse av dopet.

Dopets symboler

Psaltaren, kapitel 139, verserna 13-18

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.  

Läs hela texten på bibeln.se