Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bli medlem

Bli del av en gemenskap där du är med och gör skillnad för många.

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig. 

Ett dop i någon av världens kristna kyrkor är grunden för medlemsskapet. Är du inte döpt går det, oavsett ålder, bra att bli döpt. Läs mer om dopet här. 

 

DITT MEDLEMSSKAP GÖR GOTT FÖR MÅNGA

Som medlem betalar du en kyrkoavgift. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • Kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • Gemenskapsträffar för äldre
  • Arbete för människor i utsatta situationer
  • Ett rikt musikliv med körer och musiker
  • Underhållet av våra kyrkobyggnader
  • Gudstjänster vid livets skiften samt på söndagar och helger

Du stödjer även en kyrka som:  

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta,
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner,
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

 

MEDLEMSSKAP

För att bli medlem (eller avsluta ditt medlemskap) måste du fylla i en blankett och skicka in till oss. Blanketten måste ha en underskrift med penna och kan inte skickas digitalt. Fyll i din adress nedan så skickar vi en blankett. 

Du kan läsa mer om medlemsavgiften längst ned på sidan.

 


DIN MEDLEMSAVGIFT STYRS AV DIN INKOMST OCH VAR DU BOR

Medlemsavgiften i Svenska kyrkan kallas ”Kyrkoavgift”. Skattemyndigheten hjälper oss att samla in den, därför syns kyrkoavgiften i deklarationen. I deklarationen finns också en punkt med som heter ”Begravningsavgift”. Begravningsavgiften är egentligen en skatt som betalas av alla, oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften finansierar vården av alla landets kyrkogårdar och begravningsplatser.

Hur mycket du som medlem i Svenska kyrkan betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2018 är 1,02 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. I Solna församling har vi en av de lägsta kyrkoavgifterna i Sverige och här är kyrkoavgiften 0,66 procent. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift för hela det följande året. 

Här kan du räkna ut just din medlemsavgift.

Här kan du läsa mer om vad du är en del av och stödjer genom att vara medlem.

Varm tack till alla er som väljer att vara medlemmar i Svenska kyrkan!
Tillsammans gör vi en väldigt viktig insats för samhället och för varandra!