Foto: Martin Lindeborg

Dopvattnet

Vid dop i Svenska kyrkan tar prästen rent vatten från dopfunten och öser det över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Det förekommer ibland att man sänks ner helt i en stor dopfunt, i en balja, i havet eller i en sjö.  

Vatten är en förutsättning för allt liv, det finns alltid med när nytt liv uppstår. För att ett frö ska kunna gro och växa behövs vatten. Ett foster utvecklas omslutet av fostervatten. Inget levande klarar sig utan vatten. En vuxen människa består till 65% av vatten, för nyfödda barn är siffran 75%. I Bibelns allra första berättelse, skapelseberättelsen, finns vattnet med när världen blir till. Detta förstärker bilden av att allt levande behöver vatten. Samtidigt som vatten är livsnödvändigt bär det på väldiga krafter och kan hota liv. Tsunamin i Thailand julen 2004 påminner oss om detta. I Bibeln, Noahs ark, beskriver vattnet de makter som hotar livet. I varje människas liv finns både glädje och smärta. Därför är det en stark symbol att använda något så vardagligt, livsnödvändigt och farligt när vi döper. Gud är med oss när vi går från mörker till ljus, genom död till liv, från skuld till förlåtelse, till något nytt. I vårt liv handlar detta om att Jesus är med i både lycka och sorg, i de allra svåraste stunderna och hjälper oss att se nya möjligheter.  

Att dopet ska ske i rent vatten blir en påminnelse om att värna om vår miljö så att det finns rent vatten åt alla på jorden. 

De första dopen skedde i åar, sjöar eller i havet. Då sänkte man ner hela personen under vattnet. Detta var en symbolisk handling för att visa att man genom dopet föds in i ett nytt liv. När man byggde kyrkor och började använda sig av dopfuntar var de så djupa att hela personen kunde sänkas ned. I äldre kyrkor finns det fortfarande sådana dopfuntar.  På grund av att kyrkorna i Sverige var så kalla, och att barnen helst skulle döpas innan de var åtta dagar gamla, så fick många barn lunginflammation av att doppas. Därför övergick man till att ta vatten på barnets huvud, på det sätt som fortfarande är vanligast idag.  

Vid dop i en kyrka använder man oftast dopfunten. Ordet funt kommer från latin och betyder källa. Genom att dopen sker i samma dopfunt om och om igen förstärks tanken på samhörighet mellan alla döpta. Det förekommer också att familjer har en egen dopskål som använts utav många generationer. Om dopet sker där det inte finns någon dopfunt kan man använda en vanlig skål.

Vatten

Första Moseboken
kapitel 1, verserna 1-2
 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.

Läs hela texten på bibeln.se