Foto: Lena Persson

Gudstjänster 20 juni

3:e sönd. e. tref. Förlorad och återfunnen

SÄVARE KYRKA Mässa 11.00
Anita Ingvarsdotter och Yvonne Conradson. Nu får vi vara 50 personer i Sävare kyrka.

TRÄSSBERG KYRKA Gudstjänst 18.00
Camilla Borg och Johan Sundström. Nu får vi vara 30 personer i Trässbergs kyrka.

VÄLKOMNA!

Kollekt:

Affisch: