Körer

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Några körer börjar i välventilerade stora lokaler med minst 2 meter mellan varje sångare. Personer över 70 år rekommenderas att inte delta. Kontakta din körledare för mer information.

_________________________________

MAJÅKER
Vuxenkör
Johan Sundström, körledare
Mobil: 073-055 18 49
johan.sundstrom@svenskakyrkan.se


_____________________________________

SALEBY
Vuxenkörer
Åsa Davidsson, körledare

Tel: 070-372 63 25
asa.davidsson@svenskakyrkan.se

_____________________________________

SÄVARE
Vuxenkör
Sävarekören
Sävsångarna - Våga Sjungakör
Yvonne Conradsson, körledare
Tel: 072-213 12 45
yvonne.conradsson@svenskakyrkan.se

______________________________________

 Barn och ungdomskör
Kontakta någon av våra kantorer.

Sång och musikundervisning 
Kontakt:
Åsa Davidsson 070-372 63 25

Yvonne Conradsson 072-213 12 45

Johan Sundström 073-055 18 49
______________________________________