Körer

Nu kan vi sjunga tillsammans igen! Varmt välkomna!

MAJÅKER
Vuxenkör
Johan Sundström, körledare
Mobil: 073-055 18 49
johan.sundstrom@svenskakyrkan.se


_____________________________________

SALEBY
Tisdag: Vuxenkör Gloria kl. 19-21
Onsdag: Barnkör 14.15
Torsdag: Vuxenkörerna Salebykören kl.13.30-15.30 (en kör för daglediga) och
Bella Dahliakören  kl.18.30-20.00 (en projektkör där du inte behöver binda upp dig varje torsdag ett helt år)  

Åsa Davidsson, körledare

Tel: 070-372 63 25
asa.davidsson@svenskakyrkan.se

_____________________________________

SÄVARE
Tisdag:
Vuxenkör Sävarekören kl 18.00-19.30 i Sävare församlingshem.
      
Torsdag:
Barnkör från åk 3 kl.15.00
Vuxenkör Sävsångarna ( vågasjungakör) kl 18.00-19.30 i Sävare församlingshem.

Yvonne Conradsson, körledare
Tel: 072-213 12 45
yvonne.conradsson@svenskakyrkan.se

______________________________________

 Barn och ungdomskör
Saleby: Onsdag: Barnkör 14.15
Sävare: Torsdag: Barnkör från åk 3 kl. 15.00
Majåker:

Sång och musikundervisning 
Kontakt:
Åsa Davidsson 070-372 63 25

Yvonne Conradsson 072-213 12 45

Johan Sundström 073-055 18 49
______________________________________