Körer

Nu kan vi sjunga tillsammans igen! Varmt välkomna!

MAJÅKER
Vuxenkör
Ann Gustafsson
ann.gustafsson@svenskakyrkan.se

_____________________________________

SALEBY
Tisdag: Vuxenkör Gloria kl. 19-21
Bella Dahliakören  kl.18.30-20.00 (en projektkör där du inte behöver binda upp dig ett helt år)  

Åsa Davidsson, körledare
Tel: 070-372 63 25
asa.davidsson@svenskakyrkan.se

_____________________________________

SÄVARE
Tisdag:
Vuxenkör Sävarekören kl 18.00-19.30 i Sävare församlingshem.
      
Torsdag:
Barnkör från åk 3 kl.15.00
Vuxenkör Sävsångarna (vågasjungakör) kl 17.00-18.30 i Sävare församlingshem.

Yvonne Conradsson, körledare
Tel: 072-213 12 45
yvonne.conradson@svenskakyrkan.se

______________________________________

 Barn och ungdomskör
Saleby: Onsdag: Barnkör 14.15
Sävare: Torsdag: Barnkör från åk 3 kl. 15.00
Majåker:

Sång och musikundervisning 
Kontakt:
Åsa Davidsson 070-372 63 25

Yvonne Conradsson 072-213 12 45

Ing-Mari Johansson 073-917 19 58

Ann Gustafsson 
ann.gustafsson@svenskakyrkan.se


______________________________________