Ansvarig utgivare

Sävare församlings webbplats som är en del av Svenska kyrkans webbplats har ett eget utgivningsbevis.

Det innebär att det finnns en ansvarig utgivare för alla sidor där webbadressen inleds med www.svenskakyrkan.se/savare

Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.
Utgivningsbevis medför att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, på samma sätt som andra medier med ansvarig utgivare. 
Ansvarig utgivare för Sävare församlings webbplats är Kyrkoherde Katarina Björklund. Hon nås på samma adress som församlingen i övrigt: Sävare församling, Sävare församlingshem, 531 91  VINNINGA, eller savare.forsamling@svenskakyrkan.se